Självrättelse

Om du bor i Sverige och har tillgångar utomlands som ger inkomster, ska du som regel deklarera och betala skatt på dem. Om du inte deklarerar dessa inkomster anses du ha lämnat felaktiga uppgifter och riskerar att få betala skattetillägg, eller till och med bli brottsanmäld. I värsta fall kan påföljden bli fängelse. Du kan undvika detta genom att begära omprövning av dina tidigare taxeringsbeslut genom en så kallad självrättelse.

 

En självrättelse betyder att du rättar de felaktiga uppgifterna hos Skatteverket. Detta måste göras på eget initiativ. Om du har anledning att tro att Skatteverket har upptäckt eller kommer att upptäcka dina oriktiga uppgifter och lämnar in en självrättelse därefter, anses du inte ha gjort detta på eget initiativ. Har Skatteverket, till exempel, hunnit att ställa en fråga om de felaktiga eller ofullständiga uppgifterna, och du begär självrättelse därefter, anses det inte ha gjorts på eget initiativ. Du kan rätta felaktiga uppgifter genom självrättelse i upp till sex år tillbaka. Det innebär att du under 2019 kan rätt uppgifter från och med inkomståret 2013. För tillgångar som funnits före rättelseåren efterfrågas inte dess ursprung.

 

Processen med en självupprättelse i sig är relativt enkel men skattelagstiftningen däremot är mer komplex och förändras ständigt. Till exempel har bedömningen av när en upprättelse anses ha gjorts på eget initiativ blivit mer restriktiv. Det är därför en bra idé att anlita en skattejurist med full koll på de senaste ändringarna inom skatterätten.